Pages

Friday, January 30, 2009

ಚಿಗುರು

ಬಿರು ಬಿಸಿಲ ತಾಪದಲಿ ನಾನಿರಲು
ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿಯುಸಿರ ನೀಡದಿರು
ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗುವುದು
ಬೇಡ ಮತ್ತೊಂದು ಮುರುಟುವ ಚಿಗುರು !

No comments:

Post a Comment